Skip to main content

جلسات آنلاین

جلسات آنلاین نوعی از ارتباط زنده و هم‌زمان تصویری است که بین دو یا چند نفر برقرار می‌گردد. در این نوع ارتباط اشخاص از نقاط مختلف می‌توانند از طریق اینترنت در یک فضای مجازی با یکدیگر ارتباط زنده و آنلاین داشته باشند.
برگزاری جلسات آنلاین، یکی از راهکارهای برقراری ارتباط با افراد از راه دور میباشد،همچنین امکان به اشتراک‌گذاری تصویر، صدا، صفحه نمایش و انواع مختلفی از فایل‌ها را بین افراد حاضر در جلسه، فراهم می‌کند.
سرعت رشد کسب‌وکارها در عصر اینترنت می‌تواند برای هر شرکتی در هر مقیاسی دلهره‌آور باشد. در اغلب موارد پس از انتخاب تکنولوژی موردنیاز کسب‌وکار و تخصیص بودجه برای آن، با سیلی از تغییرات و ابزارهای جدید مواجه می‌شوید. اما بسترهای وب کنفرانس فارغ از امکانات متنوع به ابزاری ضروری برای کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند.
این جلسات برای افرادی کاربرد دارد که موقعیت‌های مکانی متفاوتی هستند و با کمک ویدیو کنفرانس یا تماس تلفنی آنلاین با یکدیگر صحبت می‌کنند. این جلسات از راه دور هم برای اعضای درون سازمانی تیم و هم برای گفتگو با شرکا یا مشتریان استفاده می‌شود تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
در این سیستم نیز افراد حاضر در یک جلسه آنلاین با دو سطح دسترسی "مدیر جلسه" و "شرکت کننده" در جلسه تحت وب شرکت مینمایند و کنترل و اداره ابزار ها و وقایع جلسه توسط "مدیر جلسه " انجام میشود.

قابلیت ها و امکانات "جلسات آنلاین" ایران وبینار:
1.    امکان ضبط جلسه
2.    اشتراک صوت و تصویر توسط اعضاء شرکت کننده در جلسه
3.    اشتراک گذاری صفحه نمایش و فایل توسط مدیر و اعضاء جلسه 
4.    امکان پرسش و پاسخ 
5.    گفتگوی متنی عمومی و خصوصی
6.    تشکیل اتاق های گفتگوی مجزا برای شرکت کنندگان در جلسه